# مجموعه_شعر_سکوت

بازار ، شعری از احمدامیری ، مجموعه شعر سکوت ، انتشارات نوردان

از بازار می آیم  از حراج باورهایم لختر از یک جنینم وبردوش خورجینی از نان ،آب اکسیژن دارم                                                                                                  احمدامیری
/ 0 نظر / 6 بازدید